Falcowanie

Falcowanie, nazywane także załamywaniem, to proces polegający na składaniu większej powierzchni papieru na pół lub w innych dowolnych proporcjach w celu otrzymania docelowego formatu. Maksymalna gramatura papieru odpowiedniego do procesu falcowania wynosi 170 g/m2.Wyróżnić można dwa rodzaje łamów (falców): równoległe (biegnące w jednym kierunku) oraz krzyżowe (linia załamania przebiega w więcej niż jednym kierunku). Podczas falcowania dużą rolę odgrywa kierunek włókien falcowanego surowca (falce biegną zawsze równolegle do kierunku włókien). Falcowanie zapewnia niezwykle precyzyjne zagięcia arkuszy i estetykę produktu końcowego.

Tematy powiązane

brak wyników