Gradient

Gradient, nazywany również przejściem tonalnym, to rozwiązanie stosowane w grafice komputerowej, które umożliwia stopniową zmianę kolorów i odcieni. Może stanowić łagodne przechodzenie z jednego odcienia w inny odcień tego samego koloru bądź jednego koloru w inny. Dzisiejsza technologia pozwala na uzyskanie niezwykle naturalnego efektu przejścia tonalnego bez widocznego pasmowania grafiki. W zależności od potrzeb projektu, gradient może przybierać rozmaite kształty - może m.in. przebiegać wzdłuż linii krzywej, rozchodzić się promieniście z punktu centralnego lub przybrać bardziej geometryczne kształty.

Tematy powiązane

brak wyników