BMT Sp. z o.o.  pozyskało wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa dotyczy dofinansowania w ramach działań: 


Projekt: „Zakup innowacyjnej maszyny drukarskiej do druku lateksowego ”
Wartość Projektu: 1134675,00zł . Wartość dofinansowania: 553500,00 złRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2007-20013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Projekt: „Zakup linii do projektowania i obróbki materiałów reklamowych ”
Wartość Projektu: 1 722 000.00 zł . Wartość dofinansowania: 700 000.00 zł
projekt realizowany przez bmt sp z o.oRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa      Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2007-20013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Projekt: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego nowy system informatyczny firmy BMT sp. z o.o. z systemami jej trzech partnerów”
Wartość Projektu: 1 177 000,00 zł . Wartość dofinansowania: 696 675,00 zł


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności Gospodarki 
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B


"BMT" Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wdrożenie innowacyjnej technologii druku natryskowego cienka warstwą"​
Wartość wydatków kwalifikowanych to: 1 432 624,15 wartość dofinansowania  644 680,86

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku poligraficzno - reklamowym


 

Tematy powiązane

brak wyników