Polityka prywatności

Kariera

Skontaktuj się z nami

biuro@bmt.pl

+48 608 665 677

Odwiedź  nas

ul. Gustawa Eiffel'a 4

Gliwice    44-100

  1. en
  2. de

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa
Użytkowników nie zostaną ograniczone.


2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w
Serwisie.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

X. Postanowienia końcowe

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na
skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.


2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty
po wyrażeniu przez nich zgody.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.


2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom
statystycznym.


3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.

VIII. Pliki cookies

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych
praw należy przesłać na adres biuro@bmt.pl.
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu
miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VII. Prawa Użytkowników

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem
np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe,
kancelariom prawnym.


2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

- gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia
roszczeń po jej wykonaniu,
- gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i
roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie
stanowi inaczej).

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

o rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
o komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
o wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
o prowadzenia systemu komentarzy,
o świadczenia usług społecznościowych,
o promocji oferty Administratora,
o marketingu, remarketingu, afiliacji,
o personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
o działań analitycznych i statystycznych,
o prowadzenia rekrutacji ( w przypadku danych z CV ),
o ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z
innych funkcjonalności Serwisu.

III. Cel zbierania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest BMT Sp. z o.o. z siedzibą w
Gliwicach, ul. Gustawa Eiffel`a 4, KRS: 0000017316, NIP: 6450013141, REGON:271977816 adres
poczty elektronicznej: biuro@bmt.pl (dalej: Administrator).

II. Administrator danych

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu internetowego www.bmt.pl (dalej Serwis).


2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim
oferowanych.


3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

I. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności